WE BRING YOU IN CONTACT

A closed loop system requires that companies get to know "new" suppliers of "new" raw materials. On this site you'll easily find the name of companies active in recycling of plastic and rubber articles. You'll find them by following this link: 

Febem vzw – Federatie van de milieubedrijven Contact: Werner Annaert (werner.annaert@febem-fege.be) Tel (02) 757.91.70 BDC Esplanade 1 - b87 B-1020 Brussel www.febem-fege.be

Centexbel vzw - Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid Contact: Bob Vander Beke (bob.vanderbeke@centexbel.be) Tel (09) 243 82 17 Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde www.centexbel.be

Federplast.be vzw – Vereniging van producenten van kunststof- en rubberartikelen Contact: Geert Scheys (geert.scheys@federplast.be) Tel (02) 238.97.39 A. Reyerslaan 80 1030 Brussel www.federplast.be

Flanders’ PlasticVision vzw – Divisie Vlaams Kunststofcentrum Contact: Wim Grymonprez (wim.grymonprez@vkc.be) Tel (056) 28.18.28 Etienne Sabbelaan 49 8500 Kortrijk www.vkc.be