WE BRING YOU IN CONTACT

Een kringloopeconomie vereist dat bedrijven de “nieuwe” leveranciers leren kennen van “nieuwe” grondstoffen. Daarom vindt u via deze site heel snel de namen terug van alle bedrijven die in België actief betrokken zijn inzake het recycleren van kunststoffen en rubberartikelen. U vindt ze door de volgende linken te volgen of door de volgende personen te contacteren:

Febem vzw – Federatie van de milieubedrijven
Contact: Werner Annaert (werner.annaert@febem-fege.be)
Tel (02) 757.91.70
BDC Esplanade 1 - b87
B-1020 Brussel
www.febem-fege.be

Centexbel vzw - Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid
Contact: Bob Vander Beke (bob.vanderbeke@centexbel.be)
Tel (09) 243 82 17
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde
www.centexbel.be

Federplast.be vzw – Vereniging van producenten van kunststof- en rubberartikelen
Contact: Geert Scheys (geert.scheys@federplast.be)
Tel (02) 238.97.39
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel
www.federplast.be

Flanders’ PlasticVision vzw – Divisie Vlaams Kunststofcentrum
Contact: Wim Grymonprez (wim.grymonprez@vkc.be)
Tel (056) 28.18.28
Etienne Sabbelaan 49
8500 Kortrijk
www.vkc.be