WE SHOW WHAT

De volgende toepassingen zijn reeds gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen. We durven over hernieuwbaar spreken, omdat kunststoffen tot 7 keer gerecycleerd kunnen worden, zonder verlies inzake performantie. Met een gemiddelde levensduur van ongeveer 100 jaar, komen we zo al snel uit aan een hernieuwbaarheidsperiode van 700 jaar. Met andere woorden, hebben we tot 2700 vooraleer problemen zich stellen inzake mogelijk verlies, dat is indien innovatie daartegen niet het geheel nog performanter heeft gemaakt.

(Hier volgt nog een lijst van toepassingen met foto’s dewelke nog wordt opgesteld)